BikeRijeka | Biciklističke staze Rijeke i prstena

bikerijeka_sim

< povratak na naslovnicu

Brošura Biciklistička transverzala Riječkog prstena

IZDAVAČI: Turističke zajednice riječkog prstena (Rijeka, Kastav, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle, Kostrena, Bakar)

TEKST: Bojan Šenkinc (staze) i arhive Turističkih zajednica (atrakcije)

OSMIŠLJAVANJE I MJERENJE STAZA: Bojan Šenkinc

FOTOGRAFIJE:
Biciklisti: Marko Matešić Riža
Atrakcije: Dejan Ban, Fabijan Černeka, Krešimir Černeka, Aleksandra Jurdana, Vedran Karuza, Branko Kukurin, Morena Kvaternik, Sanjin Mačar, Igor Marinović, Valter Stojšić, Mladen Stipanović, Boris Sušanj, Miljenko Šegulja, Damir Zamaklar, arhive Turističkih zajednica

PRIJEVOD: Adverbum

TISAK: Grafika Helvetica

KONCEPT i DIZAJN BROŠURE: Molekula, kreativna agencija

2014. godina


Mobilna aplikacija

IZDAVAČI: Turističke zajednice Rijeke i prstena (Rijeka, Kastav, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle, Kostrena, Bakar)

TEKST: Dejan Ban, Martina Čip, Andrej Radalj, Vanda Radetić Tomić, Alfred Šaina, Bojan Šenkinc, arhive Turističkih zajednica

OSMIŠLJAVANJE I MJERENJE STAZA (GPX tragovi): Dejan Ban, Hrvoje Brnelić, Ildo Gržić, Robert Juretić, PD Viškovo, Alfred Šaina, Bojan Šenkinc

FOTOGRAFIJE:
Biciklisti: Marko Matešić Riža
Atrakcije: Dejan Ban, Fabijan Černeka, Krešimir Černeka, Aleksandra Jurdana, Vedran Karuza, Branko Kukurin, Morena Kvaternik, Sanjin Mačar, Igor Marinović, Valter Stojšić, Mladen Stipanović, Boris Sušanj, Miljenko Šegulja, Damir Zamaklar, arhive Turističkih zajednica

DIZAJN i RAZVOJ:
Razvoj projekta vodi Molekula, kreativna agencija. Izradili su idejno rješenje, strukturu sadržaja, dizajn korisničkog sučelja, te programiranje i razvoj Android i iOS mobilnih aplikacija.

2014. godina